feat_vana-534x164

Vánoční soutěž Miracle

Přidáno 5.12.2013

Soutěžte s námi a vyhrajte dárkové poukazy na Vámi zvolené ošetření v Miracle Clinic.

Zúčastněte se zde na Facebooku. Pokud máte problémy se zobrazením odpovězte na následující otázku emailem nebo zprávou na FB. Hodně štěstí!

soutez-miracle-2013-12


ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „VÁNOČNÍ SOUTĚŽ V MIRACLE“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost Aviatrix s.r.o. se sídlem Praha 5, Praha 5 – Smíchov, Janáčkovo nábřeží 7/86, PSČ 150 00, IČ: 28403266, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 139022 (dále jen „organizátor“).

2. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je Miracle Esthetic Clinic and spa, Janáčkovo nábřeží 7/86, 150 00 Praha 5 (dále jen pořadatel).

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena na dobu od 5.12.2013 do 19.12.2013 (23.59hod.) (dále jen doba konání soutěže).

4. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Podmínkou účasti je být k okamžiku, kdy se chcete zúčastnit, již zaregistrován na sociální síti Facebook.com, a vstup do soutěžní aplikace (dále jen “aplikace”).

Účast v soutěži není zpoplatněna.

Do závěrečného vyhodnocení budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Soutěž spočívá v zodpovězení otázky, kdy každá odpověď musí obsahovat jednu z 12 výher a odůvodnění své odpovědi.

Soutěžící, který nepotvrdil v soutěži svou platnou emailovou adresu, ztrácí nárok na výhru.

Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu v případě pochybností o regulérnosti soutěže.

6. VÝHERCI

Výherců bude vyhlášeno 12, stejně jako počet cen. Každý, kdo odpoví na otázku, bude zařazen do soutěže o tu výhru, kterou si zažádal. Jeden výherce nemůže vyhrát více zmíněných cen. Odpovědět může na libovolný počet cen.

7. VÝHRY

Ošetření v různých cenových hodnotách v rozsahu a délce klasického ošetření v Miracle Clinic.

 1. Oxyspa – kyslíková regenerace
 2. Icoone tělo – hloubková drenáž a ošetření proti celulitidě
 3. [comfort zone] – hydratační kosmetické ošetření
 4. Laserová epilace – trvalé odstranění chloupků v podpaží
 5. Reaction – zeštíhlující ošetření břícha
 6. Pristine – rozjasňující peelingové ošetření pro nečistou pleť
 7. Pedikúra
 8. Manikúra + lakování CND Vinylux
 9. Hloubková analýza pleti
 10. Mezotransdukce – ošetření proti mimickým vráskám
 11. Detoxikační zábal celého těla
 12. Masáž těla i obličeje nefritovými kameny

8. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherci budou kontaktováni na emailových adresách, které potvrdili v aplikaci. Soutěžící, který nesdílí v soutěži svou emailovou adresu, ztrácí nárok na výhru. V případě souhlasu výherce, bude fotografie jeho a výhry při předání nebo užití zdokumentována fotografií a umístěna na facebookový profil Miracle Clnic.

9. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherci budou kontaktováni na emailových adresách, které potvrdili v aplikaci.

Předání výher proběhne elektronicky ve formě dárkového poukazu na email zadaný do formuláře. Dárkový certifikát může být výhercem darován jiné osobě. V tomto případě je možnost osobního vyzvednutí fyzického poukazu v dárkovém balení avšak pouze výhercem v Miracle Clinic.

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 let od ukončení soutěže. Správcem osobních údajů je Miracle Clinic.

V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách organizátora a pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle §§ 11 a21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook aplikace.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.